Jig glava – Cheburashka

I jig glava i cheburashka služe da varalicu spuste na dno i, koliko je to moguće, zadrže u sloju vode koji je najbliži dnu. Znači da su obe jigovi, ali su razlike među njima prilično velike, što u konstrukciji što u mogućnostima prezentacije (najčešće gumenih varalica). Jig, opštepoznata udica sa otežanjem, ekscentrikom koji je održava u plivajućem položaju sa vrhom udice okrenutim na gore. Praktično i elegantno rešenje, dovoljno dobro za pristojne rezultate u ribolovu i laku manipulaciju. Cheburashka, nešto komplikovanija forma jiga sa pokretnim spojem između otežanja i udice (uobičajeno dvokraka), traži malo više rada prilikom montaže, ali ima i neke prednosti u realizaciji i mogućnostima. Kada je po sredi daljina zabačaja, čeburaška je u priličnoj prednosti (za istu […]

Read more

Jednokrake udice posle godinu dana upotrebe

Svako početno oduševljenje splasne posle prvih (neminovnih) problema, bilo da se radi o opremi ili samo tehničkim pitanjima tokom eksploatacije opreme. Sa jednokrakim udicama sam doživeo vrlo pozitivno (retko) dobro iskustvo i potvrdu davno uočene navike grabljivica da svoj plen progutaju u „cugu”, ako je to ikako moguće. U većini slučajeva jeste moguće, a naročito važi za varalice srednjeg gabarita, koje su dovoljno izazovne kao plen i dovoljno male da se „spakuju” u jednom zalogaju. Svi vobleri šed i zdepaste forme su po pravilu manji od minnow oblika i zgodniji za usisavanje. Njihova mana je forma tela koja vrlo često svojom debljinom ostavlja udice (naročito trokrake) u „zaklonu” od kačenja za tkivo (po pravilu) tvrdo, koščato i puno zuba. Zbog […]

Read more

Vobleri zimi

Iako su vobleri varalice tipične za topliji period godine, njima je veoma produktivno loviti i u zimskom periodu, dok vremenski uslovi to dozvoljavaju… Grabljivice, pre svega smuđ, štuka i bandar i u vreme najvećeg hlađenja vode izlaze (u periodima aktivnog hranjenja) u veoma plitke partije, naročito ako su u blizini većih jama-zimovnika. Aktivna riba, svaka u „svoje vreme”, izlazi na obode zimovnika, a često i na obližnje sprudove, uz kamene regulacije i plitke limane, mesta na kojima se okuplja sitna bela riba, peš ili sitni primerci (cele godine aktivnog) bandara. Danju se uglavnom lovi štuka i bandar, ponekad i bucov, a noću najčešće smuđ, mada sam dosta puta imao i bucova i štuku, naročito kada se lovilo dubokoronećim voblerima (najbolje […]

Read more