Spineri 2

Spineri sa krilom iza tela postoje u dve osnovne varijante: sa krilom montiranim kao kod spinnerbaita, i kao in-line spinner. U prvom slučaju krilo je montirano samo na vrtilicu i ponaša se slično spinnerbaitu, sa veoma širokim, „slobodnim” kretanjem koje omogućava rotaciju u svakom režimu rada, uključujući i fazu propadanja na labavoj struni. Relativni hendikep te varalice je nemogućnost montiranja dve udice, ali to se velikim delom sređuje upotrebom veće udice od uobičajene, pa su „promašaji” i spadanja svedeni na minimum. Uz to, udica postavljena na „stomaku” daje najveći procenat dobrog kačenja. Varalica je, po pravilu, kompaktna i uglavnom se vodi u sporijem ili umerenom tempu pa ne predstavlja veći problem za grabljivice. Pošto ima više mogućnosti prezentacije, za više tipova […]

Read more