Letnje doba – trava

Tehnike primerene zatravljenim vodama podrazumevaju mnogo dodatnih podešavanja i promena sistema. Za voblere i površince (koji su često jedino što može da se koristi), kao najmanja intervencija je zamena trokrakih dvokrakim udicama, ali većeg broja od postojećih udica. Pri tome treba voditi računa da se ne naruši rad, akcija varalice i njene plovne osobine. Veća udica je neophodna iz više razloga, a jedan od najvažnijih je sloboda kretanja same udice jer je samo navučena na alku voblera što joj smanjuje pokretljivost. Uz to, dvokraka se montira tako da su kraci okrenuti „na gore”, pa i to utiče na realizaciju koju, donekle, popravlja veća udica… Sve ove promene daju smanjeno kačenje trave, ali i manju realizaciju napada, pa su to „iznuđene tehnike”. […]

Read more