Načini lova na glavinjare, iskustva…

Posle četvrt veka konstruisanja i korišćenja glavinjara (spot, vibrationbait, liplesscrank) neke situacije i uslovi su se pokazale kao konstantne i relativno lako prepoznatljive, a pomažu u lakšem i bržem prepoznavanju optimalnih prezentacija ovih veoma efikasnih varalica. Glavinjare su varalice koje imaju više namena i mogu da se koriste u mnogim situacijama, menjajući uspešno druge vrste varalica. Dosta puta su dobro lovile umesto srednje/plitkoronećih voblera u noćnom lovu smuđa i soma na prelivima ili brzacima, u situaciji kada nismo imali dovoljan domet sa voblerima. Ili kada se riba neodlučno javljala na jig-glave i nije bilo ulova čak ni prilikom korišćenja „namirisanih” gumica, bilo da su korišćene lake ili extremno teške glave… Jednostavno, odziv je postojao, ali je reakcija na varalicu bila […]

Read more