Štap; duži ili kraći

Po nekim „svetskim” merilima, u kratke štapove može (grubo rečeno) da se svrsta sve do 8 stopa (okvirno 240cm), a sve ostalo su dugi, gde preovlađuje 9-11 stopa (270-330cm). Ova podela nam olakšava razumevanje problema i daje približnu sliku šta je kratko, a šta dugačko… Kao jedna od najvažnijih osobina dobrog štapa je ta da vam omogući daleke i precizne zabačaje bilo kog tereta (varalice). Smatra se da je duži štap u tome superioran, i kratki štapovi (do 8 stopa) ne mogu ni približno da se „mere” sa dužinom približnom 10 stopa. Pošto je današnja tehnologija otišla još malo napred, i dugački štapovi su postali brži i lakši, ali su ipak dovoljno teški da prave problem prilikom dugotrajnih ribolova ili […]

Read more