Fiksiranje gumica na udice

Stalni problem koji se javlja prilikom ribolova „golim” udicama je svlačenje ili proklizavanje gumica. To je naročito izraženo prilikom lova čeburaškom ili jig-rigom, a podjednako pravi problem i sa običnim i sa worm udicama. Takođe, prilikom lova neotežanim silikoncima montiranim na worm udice često dolazi do proklizavanja gume preko „kolena”, a to je posebno često kada se lovi najfinijim i najmekšim varalicama i kada se radi u poljima lokvanja, granju i vodenoj travi. Za neotežane worm udice postoji jednostavno rešenje, a to je korišćenje kraćih (wide gap) direktno vezanih i duboko usađenih udica, tako da se ušica nalazi u „glavi” varalice, zajedno sa čvorom kome se ostavi kratki isperak monofila koji dodatno fiksira. Ako morate stalno da menjate varalice; odnosno, […]

Read more