Letnji UL

Leto je doba povećane aktivnosti svih vrsta, obilja hrane i relativno povoljnih uslova za život. Pošto su ribe hladnokrvna bića, temperatura direktno utiče na metabolizam, ali uz nekoliko mogućih ograničenja, pre svega vezano za količinu kiseonika u vodi. Manjak kiseonika pri visokim temperaturama čini ribe ,,letargičnim’’, i samim time nezainteresovanim za hranu. Pored toga (odnosi se na stajaće vode), formira se na dubinama većim od dva metra tzv. termoklina i sloj vode u kome nema kiseonika, pa to tera sav živi svet da se pomera na mesta koja su iznad te zone, što znači da se i plen i predator pomeraju sa onih uobičajenih jesenje-zimsko-prolećnih mesta na priobalna ili neka druga koja tek treba da se pronađu… Osim toga, riblja […]

Read more