Boje varalica 2

Nešto „naučniji” pristup bojama i njihovoj vidljivosti u vodi daje jedan od autora, Greg Vinall, koji se profesionalno bavi naukom najuže vezanom za sve ovo o čemu je ovde reč, a uzgred je pasionirani ribolovac-varaličar i konstruktor varalica. Lep spoj; profi-hobista, a zna šta radi! Vrlo detaljno i precizno je sve objašnjeno na YouTube kanalu makewoodenlures, uključujući i razlike koje se pojavljuju u različitim stadijumima zamućenosti ili tame… Veoma opširna stvar, promenljivih parametara i velikih odstupanja u praksi… Sve u svemu, pojavljuje se ceo niz boja koje su potpuno beznačajne i/ili bezlične, a za koje veliki broj ribolovaca tvrdi da su „presudno” lovne.

Da se ne bih preterano uvaljivao u priču o tome šta i kako, pokušaću da vrlo oskudno naglasim glavne momente vezane za viđenje boje u vodi. Uz primedbu da ribe dosta drugačije vide od ljudi, i da je njima, u njihovoj životnoj sredini, mnogo izraženiji (i bitniji) kontrast i silueta od same boje! Imajte to uvek na umu, kao i to da se na srednjim dubinama u normalnoj rečnoj vodi (koja sadrži dosta algi, planktona i rastvorenih čvrstih materijala) najbolje vide samo izrazito tamne boje, pa ne čudi što su crne varalice često znatno lovnije od onih ostalih, uključujući bele, srebrne i razne fluo dekore… Riba je dobro uočila pokretnu SILUETU crne boje i odlučila se da ide na sigurno… More je nešto drugačije jer je (najčešće) veoma prozirno i daje mogućnost boljeg uočavanja boje. Inače, da biste videli neku boju morate da imate jasno svetlo jer je takav receptor u oku (i našem i ribljem), pa pošto sa povećanjem dubine drastično opada osvetljenje, menjaju se i boje… Ukratko: mnoge boje se pretvaraju u nešto bezlično, sivkasto-drap, bez dobrog kontrasta… Fluo boje imaju nešto malo uticaja, ali ih ribe ne uzimaju u obzir ako forma i kontrast varalice nije izražen. Kao primer dobrog kontrasta (na samoj varalici) je kombinacija crne i fluo-žute, ali i to gubi značaj na većim dubinama… Pošto je znatno važniji kontrast forme u odnosu na pozadinu, bojenje varalica u kontrasne boje (ako govorimo o varalicama koje idu na dno ili duboko) nema smisla, pa su TAMNE jednobojne varalice dobitna kombinacija za +90% guma, glavinjara i dubokoronećih voblera! U prilog tome idu i boje živog sveta (i samim time potencijalnog plena) koje su mahom tamne, bilo da su iz braon, crvenog ili crnog dela spektra… Došli smo do toga da je za dobru vidljivost na dnu bitno da imamo pokretnu siluetu, poželjno tamne boje. Sve ostalo je u 80% slučajeva klasični marketing bez ikakvog osnova, kao i najveći broj današnjih proizvoda robe široke potrošnje…

Znači, ako se bavite ribolovom u ravničarskim rekama veće dubine i lovite najčešće na dnu, jigovima i glavinjarama, naoružajte se tamnim varalicama. Mogu braon, zelene, ljubičaste, bordo, crne… Ponešto treba imati i svetlo; sedef-bela, zlatna i žuta se lepo uočavaju u plitkim delovima, pri obali ili blizu površine… Tu može da odigra ulogu i kontrast na samoj varalici, jer se dobro uočava prilikom kretanja… Kao protivteža svemu ovome, treba imati na umu da aktivna riba napada SVE što može da bude pojedeno, pa će loviti svaka korektno provedena varalica! I tu leži tajna fenomenalnih (i onih samo malo lošijih) dekora.

Sve u svemu, nastavite da lovite kao i do sada, ali ostavite mesta i za drugačiji pristup i shvatanje značaja boje. Nemojte olako da odbacujete sve što iskače iz uobičajenog klišea. To i pravi proboje u novu realnost i poboljšava rezultate, provereno!

Puno sreće u ribolovu!