Jig glava – Cheburashka

I jig glava i cheburashka služe da varalicu spuste na dno i, koliko je to moguće, zadrže u sloju vode koji je najbliži dnu. Znači da su obe jigovi, ali su razlike među njima prilično velike, što u konstrukciji što u mogućnostima prezentacije (najčešće gumenih varalica).

Jig, opštepoznata udica sa otežanjem, ekscentrikom koji je održava u plivajućem položaju sa vrhom udice okrenutim na gore. Praktično i elegantno rešenje, dovoljno dobro za pristojne rezultate u ribolovu i laku manipulaciju. Cheburashka, nešto komplikovanija forma jiga sa pokretnim spojem između otežanja i udice (uobičajeno dvokraka), traži malo više rada prilikom montaže, ali ima i neke prednosti u realizaciji i mogućnostima.

Kada je po sredi daljina zabačaja, čeburaška je u priličnoj prednosti (za istu težinu i oblik otežanja) od jig udice koja pravi mnogo veći otpor prilikom leta i ima izraženu tendenciju da rotira jer je gumica, kruto montirana na vrat udice, izbacuje iz ravnoteže. Kod čeburaške, guma se, zajedno sa udicom (zahvaljujući zglobnoj vezi) prilepi uz strunu i ne remeti let. Praksa pokazuje razliku (korišćen je isti pribor) od barem +10%, a verovatno i do 20%. Treba imati u vidu i razlike među štapovima kakvi su optimalni za dužinu zabačaja i rad jednim i drugim tipom jiga. Ruska škola traži brz i elastičan štap, manje težine bacanja (pri tom su čeburaške često malo ispod ili na granici deklarisane t.b.), jer je on jako malo u funkciji odizanja varalice sa dna (to radi mašinica). Kod rada glavama, uobičajeno je odizanje jiga sa dna štapom, dok mašinica skuplja višak strune, pa to zahteva znatno čvršći vrh i (generalno) grublji štap, pa i to zna dosta da skrati zabačaj…

Realizacija prilikom lova je na strani klasične čeburaške (naoružane dvokrakom), naročito na većim daljinama. Kada se lovi smuđ na manjim distancama realizacija sa klasičnom jig glavom je dovoljno dobra, ali kada se lovi štuka spadanja mogu da budu (frustrirajuće) česta. Dalje, čeburaška omogućava ono što je sa klasičnim glavama praktično nemoguće (ili apsurdno), a to je velika težina i mala varalica+mala udica (uz visoku realizaciju), kao i dobru lovnost u situacijama kada (neutralna) riba uzima mirujuću varalicu sa dna, a sve zahvaljujući zglobnoj vezi…

Jig glave imaju više oblika, prilagođenih uslovima na vodi, od zatravljenih terena (sa gardovima) do brzih, turbulentnih tokova, a ni čeburaška (i njeni derivati) ne zaostaju za njima. Oblik glave je promenljiv, a samu varalicu sa udicom premeštate po želji i uslovima na vodi. Prilično uspešna nezakačiva montaža kod čeburaške je omogućena korišćenjem worm-udica, a kod jig glave montiranjem bait keeper-a na ušicu same udice (najčešće u obliku spirale), i montaže silikonca najsličnije worm-montaži, s tim što je za to samo par modela glava pogodno (udice sa ušicom na 30 i 60° i Banana i slične glave)

Sam rad jednom i drugom varalicom je veoma različit pa je, grubo rečeno, čeburaška bolja u brzom, agresivnom pretraživanju većih površina u potrazi za aktivnom ribom, bez nekih posebnih finesa, a jig glave (upravo zbog krute veze udice i otežanja) daju veće mogućnosti u finom (detaljnom) ispitivanju dna gde bi se klasična čeburaška sigurno zapetljala- prebacila varalicu preko strune. Ako bi se pravila paralela sa ribolovom na voblere, čeburaška bi odgovarala brzom krenkingu u potrazi za aktivnom ribom, a klasični jig više podseća na rad suspending voblerima pored nekakve strukture, sporije i detaljnije… Naravno da se u praksi dođe do rešenja za različite situacije, pa ruski majstori kombinovanjem otežanja i varalica dolaze do mogućnosti koje su nama često nepoznate, a rešavaju i veoma delikatne prezentacije… U bivšem Ist-bloku to je dominantna i veoma razrađena tehnika jigovanja i mnoge stvari koje iz naše perspektive izgledaju nemoguće tamo su rutina…

U situacijama kada imate veliki, nepoznati teren najlakše (i najbrže) ga je pretražiti čeburaškom, težom od neophodne, sa gumicom na worm-udici. Aktivna riba će se odazvati na takvu, agresivnu prezentaciju, a usput ćete snimiti konfiguraciju i eventualne objekte na dnu jer oni (najčešće) „drže” ribu. Posle toga možete jig-glavama detaljnije pretražiti spotove i/ili odseke koji verovatno kriju neku neutralnu grabljivicu ipak spremnu na saradnju…

Sve najbolje svima…

 

Real Santa Claus carrying big bag full of gifts