Lov dubokoronećim voblerima 2

Najbitniji detalji koji utiču na rad/performanse voblera su: položaj alkice za kačenje, veličina i oblik kljuna/pakte i oblik tela. Ono što je konstanta i podjednako utiče na postizanje radne dubine i rad voblera je položaj alkice za kačenje.

vobl2

Alkica pomerena prema vrhu kljuna daje manju radnu dubinu od očekivane i veoma izražen široki rad pri sporijem povlačenju. To je vobler namenjen pre svega za troling i njegove karakteristike ga u mnogim situacijama eliminišu za standardni spining.

Centralno postavljena tačka kačenja daje najstabilniji rad voblera, brzo postizanje radne dubine i najmanje izražen rad repnim delom. Ovo je najčešće korišćeno rešenje, podjednako dobro za sve vrste voblera, i za većinu situacija u ribolovu.

Alkica postavljena najbliže telu voblera daje veoma grub rad sa maksimalnim otklonom repnog dela i lako dostizanje maksimalne radne dubine. Relativno ga je lako izbaciti iz ravnoteže pa predstavlja izazov za konstruktore.

Veličina i oblik kljuna utiče na dubinu zaranjanja, a minimalno na samu akciju voblera. Izuzetak su vobleri kod kojih je vrlo široki kljun, u ravni sa uzdužnom osom širokog tela. Akcija je iznenađujuće fina, a maksimalna dubina se dostiže sa neverovatnom lakoćom. Tipični su prastari POE’s Super cedar, Bomber Fat free shad i Rapala DT serije.

vobl1

Oblik tela utiče i na dubinu i na akciju voblera. Sa istovetnim kljunom vobler kruškastog tela će, uz znatno grublji rad, postići bitno manju radnu dubinu od šed forme ili izduženog, minnow oblika koji će pod tim uslovima postići najveću dubinu, pre svega zbog najmanjeg otpora tela.

Na rad voblera veliki uticaj ima i količina dodatog otežanja i njegova pozicija u telu. Savremeni materijali omogućavaju postavljanje kliznih otežanja koja daju neverovatno dugačke zabačaje, ali u isto vreme traže savršenu preciznost u izradi da bi sve to lepo funkcionisalo. U glavnom, povećanje same težine voblera ga čini inertnim i potrebno je veoma brzo, čak agresivno vođenje da bi „oživeo”. Položaj otežanja je direktno vezan za osobine kljuna i tačku kačenja i dosta utiče na akciju same varalice. Raspoređeno otežanje (na više mesta) utiče na stabilniji rad i bacačke sposobnosti, naročito kod ekstremnih varijanti, jako otežanih voblera ili veoma velikih kljunova. Poznata rešenja su kuglica-stabilizator u vrhu kljuna Cotton Cordell Wally Diver-a i otežavajući disk na kljunu Rapale DT.

Postoji još detalja koji mogu uticati na rad varalice, ali to su stvari koje ostavljam proizvođačima… Nama, ribolovcima, bitno je da prilikom nabavke imamo ideju šta nam treba, a sa ovakvim mini vodičem možemo znatno lakše i sigurnije da kupujemo odgovarajuće voblere. Decenijama sam kupovao voblere, lovio uspešno i neuspešno (najčešće zbog neodgovarajuće upotrebe-neznanja), otvarao ih, studirao, sam konstruisao desetine varalica, a i dalje mislim da sam samo načeo jednu ogromnu oblast…Nesa---Potpis smanjen

Ostavite odgovor