Lov dubokoronećim voblerima 3

Tehnike lova voblerom zavise od uslova na samom terenu, aktivnosti grabljivaca (najviše) i mogućnosti prezentacije (iz čamca je bolje)…

U uslovima ribolova sa obale, npr. nekog keja, kamenom utvrđene obale ili stepenastog dna u priobalju, najčešće je najbolji vobler koji radnom dubinom „prelazi” dubinu glavnog odseka (udaljenog najčešće nekoliko metara od same obale), i koji ima osobinu brzog izranjanja. Mislim da su tu u prednosti vobleri od balze (Shad Rap bi bio arhetip), mada ima i dosta plastikanaca koji vrlo brzo izranjaju.

Sama tehnika je relativno prosta, ali zahteva veliku koncentraciju i pažljivo vođenje varalice. Vobler se zabacuje popreko na tok, često i malo uzvodno i sa nekoliko brzih namotaja strune, štapom spuštenim dole (bez jerkanja koje „skida” dubinu zaranjanja) dovodi u položaj ispod nivoa platoa/stepenice a već blizu strukture. Tada je dobro malo zadržati vobler da ga tok priljubi uz „stepenice”, a tu je već vreme za tehniku: par namotaja-pauza-par tvičeva, uz povremeno kačenje dna (obično kamen ili glina) kada se obavezno pravi pauza. U slučaju da niste sigurni da li je riba ili kamen, sačekajte sekund i sve će vam biti jasno. Preuranjena kontra je skoro siguran gubitak voblera, a slobodno puštena varalica ili brzo gubi dubinu i sklanja se od potencijalnog kačenja ili je plen koji se brzo iznosi iz zone lova, što ne ostavlja dilemu šta da se radi…

Tokom pauza, tvičeva i sporog namotavanja vobler čija je realna dubina zaranjanja oko 2,5 m. može komotno da se vodi preko platoa prosečne dubine 1,5 m. a da pri tome ostane veoma blizu strukture (dna) gde se u neravninama pozicioniraju ribe spremne za lov kojima je upravo tako vođen vobler najlakši, instant zalogaj, koji se ne propušta…

U situaciji lova iz čamca, ponovo je aktuelan vobler radne dubine veće od prosečne dubine u priobalju, s tim što je sama tehnika dosta različita i nešto prostija. Zabacuje se „u obalu” i prilično polako namotava struna, a sam vobler dolazi lako do dna, gde ga treba i zadržavati do momenta (procenjenog) izlaska iz pliće u zonu odseka, kada je opet potrebno energičnije zaroniti varalicu jer je to zona koja vrlo često drži ribu krupniju od one na samom platou/stepenici.

Naravno da sve to može da se odradi jig-om, ali ta vrsta varalice ide samo dole, a vi voblerom možete da idete u jednom provlačenju i gore i dole, što daje neuporedive mogućnosti. Uz to, u mogućnosti ste da u kritičnim momentima približavanja varalice odseku ili objektu maksimalno usporite prezentaciju i plen učinite lakim zalogajem na brisanom prostoru. To jig jednostavno ne radi!

Naravno da je potrebno veoma pedantno pokriti ceo teren u dometu jer (naročito u kamenjarima) riba po pravilu zauzima mesto iza malo većeg kamena na ivici odseka, u udubljenju između dva kamena, gde tok usporava… Postoji uvek nekoliko mesta koja su magnet za grabljivice, a od preciznosti i brzine/sporosti prezentacije zavisi da li će biti ulova.

Nesa---Potpis smanjen

Ostavite odgovor