Osnovne nezakačive montaže 2

Pored gumica montiranih na worm udice, postoji ceo niz hibridnih formi klasičnih varalica sa gumicama i dobar broj poluzakačivih spinnerbaita, buzzbaita, jerkova, voblera, topwatera, kao i stare, poznate forme nezakačivih kašika ili spinera. Ograničenja u ovoj oblasti se odnose na mogućnosti dorade ili obrade materijala, malo praktičnog poznavanja rada ručnim alatima i/ili žicom. U svakom slučaju varijante i mogućnosti su velike, i odnose se na mnoge segmente i tehnike varaličarenja, od jigovanja smuđa ili soma u reci do rada u plitkim stajaćim zatravljenim vodama.

Vrlo lake za doradu su već postojeće varalice, kašike i spineri, kojima je potrebno promeniti trokrake udice worm ili udicama sa štitnicima (najčešće od tanke žice), ili napraviti poluzakačive forme stavljanjem dvokrakih umesto trokrakih udica, što je povoljno za površinski ribolov u travi, ili ribolov teškim glavinjarama na mestima gde ima trave ili granja.

kasikaileptir

Pored toga, možete u svojoj režiji da napravite silikonske šedove ili tvistere sa formiranim štitnikom koji se vrlo prosto montira na klasičnu jig-glavu, a u zavisnosti od potrebne zaštite koristi se glava sa drugačijom tačkom kačenja. Pri tome treba znati da su glave sa ušicom pomerenom sasvim napred idealne, osim po kamenjarima, za ribolov u granju i panjevima.

w-gume

extr-weed-gumePošto većina varaličara ne proizvodi varalice, moguće je koristiti fabričke gumice, a doraditi olovne glave, nabaviti gotove nezakačive glave ili koristiti čeburaške sa worm udicama…

weedlessjig

U vrlo interesantne modifikacije (pored spinera sa tvisterom) spadaju kašike sa worm udicom i dodatim tvisterom, ili dorađenim dvokrakim udicama sa štitnicima. Pri tome treba obratiti pažnju na veličinu udica, gde je praksa pokazala da je veće znatno bolje! U koliko je npr. trokraka na kašiki ili spineru bila vel.2 ili 1, slobodno stavite zaštićenu dvokraku 2/0, jer manja udica loše kači i drži ribu. Za kombinaciju kašika-worm udica, važi slično poređenje, s tim što treba smanjivati veličinu kašike do neophodne za daljinu zabačaja i/ili postizanja željene dubine, da ne bi sama kašika predstavljala smetnju i nepotrebno kačila rastinje u vodi…

024

Posebno volim ribolov malim, zbijenim kašikama koje, za razliku od olovnog otežanja, veoma izazovno tonu i daju dodatnu akciju tvisteru dodatom na worm udicu, a omogućavaju aktivnu, brzu pretragu svih slojeva zatravljenih voda, uz usporeno propadanje do dna (kada obično i bude napad grabljivca).

U nekim situacijama imperativ je jača vibracija, obično u uslovima slabije vidljivosti (noć, gusto rastinje, mutna voda), pa je moguće napraviti kombinacije Poni/Hors glava i nezakačive gumice ili dodavanje spiner forme na olovnu glavu (najbolje banana head). Vrlo izazovne kombinacije koje mogu da odluče o ulovu kada na standardne gumice imamo samo instiktivne napade bez realizacije.

extrawib

 

Posebno korisna, a efikasna, je zamena trokrakih dvokrakim udicama na jerkovima, topwater varalicama, pa čak i na voblerima, jer omogućava veliku prolaznost varalica kroz i preko raznog rastinja, sa veoma retkim kačenjem trave i nesmetanim radom. To nisu nezakačive varalice, ali u mnogim situacijama su nezamenljive jer omogućavaju dobar procenat kačenja ribe uz minimalne zastoje u radu…

058Nesa---Potpis smanjen

 

 

Ostavite odgovor