Spineri 1

 

Jedna velika grupa osnovnih varalica, velikih mogućnosti, dugačke istorije i dugačkog spiska ulova… Ne postoji grabljiva riba koja se nije ulovila na „leptirastu” varalicu, a dosta puta mi se desilo da se ulovi deverika, babuška, šaran…

U obilju ponude leptirastih varalica početniku će biti teško da odabere veličinu i tip koji je optimalan za teren na kome se lovi. Najčešće je potrebno imati 2-3 veličine istog modela jer je njihova upotreba dosta različita, a potpis u vodi koji ostavljaju za sobom (koji ih grabljivici predstavlja kao plen), je dosta drugačiji i treba naći koji je pravi… Ovo nije nikakva mistifikacija (kojoj su ribolovci prilično skloni), nego prosta veličina uobičajenog plena u određenoj zoni vode u kojoj se lovi. Ili, jednostavno, u plićaku je riblja mlađ, dalje su nešto krupniji komadi, i u dubljoj vodi sasvim odrasle jedinke potencijalnog plena. U određenim momentima će aktivnost biti usmerena na plićake (gde ćete bacati manje varalice), a nekada se sve dešava dalje od obale, u dubljim delovima (gde su primereni veći spineri). Naravno da možete da se orjentišete na manje spinere i lovite (najčešće) ribu „ispod mere”, ali nikada nećete ni doći u situaciju da lovite ozbiljne komade na odgovarajuće varalice. I često ćete biti u situaciji da uobičajena prezentacija ne daje ulov, a samo malo dalje i dublje (sa malo većim spinerom) se riba „javlja”.

Postoji više oblika krila koja daju osnovne karakteristike vezane za upotrebu u određenim uslovima. Stvar je već poznata; široka krila prave veliki otpor i pogodna su za sporiji rad, uska krila daju mogućnost brze prezentacije ili rada u brzotekućim vodama. Postoji cela gama varijanti oblika i zakrivljenosti krila, ali to ne daje bitnu razliku u upotrebi. Bitno je da imate osnovne tipove varalica za različite potrebe.

U stajaćim, najčešće zatravljenim vodama prebrza prezentacija (npr. teži leptir sa long-willow krilom) rezultira zakasnelom reakcijom ribe na varalicu (koju ne vidi od rastinja dok ne dođe u vidno polje), a onda ne stigne ništa da uradi jer je plen brz. To su situacije kada morate da radite leptirom širokog krila i ekstremne vibracije, da ga riba na vreme oseti bočnom linijom, i da ima dovoljno vremena da se odluči na napad (što omogućava znatno sporija vuča takvih varalica). U prvoj situaciji će biti dosta nerealizovanih napada i/ili zavrtanja za varalicom na površini, a u drugoj će biti znatno više ulova.

Druga priča je lov u reci, dalje od obale i bliže dnu. U toj situaciji standardni leptir širokog krila nema efekta jer vrlo brzo gubi dubinu usled otpora krila i približava se obali pod dejstvom vodene struje. Prihvatljiva opcija je usko krilo (tipa Comet-Mepps), jače vibracije, ili optimalno, vrbov list (willow leaf), koga ni najjače strujanje ne izbacuje na površinu, a veća težina lako održava na potrebnoj dubini.

Između ova dva ekstrema, koji pokazuju koliko uslovi na vodi imaju uticaja na mogućnosti prezentacije i potrebe za različitim varalicama, nalazi se ceo niz oblika pogodnih za različite situacije. Među posebnim rešenjima je in-line spinner, sa žicom koja prolazi kroz krilo i tera ga da se obrće ekscentrično i omogućava veoma jaku vibraciju pri sporom radu. Najpoznatiji proizvođač je Panther Martin…

Sledeći je spiner sa otežanjem napred, kao kod Mepps Lusox-a, vrlo dobro rešenje koje omogućava ribolov u veoma plitkim vodama i težim (većim) varalicama jer sila povlačenja u napred i uzgon koji pravi dosta široko krilo ne dozvoljava otežanju (koje je između te dve sile) da ode duboko. Sa odgovarajućim, umereno širokim krilom, omogućava lov u tekućoj vodi, za rad po prelivima i naperima, za sve grabljiice, od bucova do soma…

Posebnu grupu čine spineri sa telom ribice, a postoje dve osnovne varijante, sa leptirom ispred, montiranom na žicu pomoću klavsena, i oni kojima je krilce nazad, montirano na vrtilicu, koji više liče na glavinjaru nego na spiner. Telo ribice sa krilom ispred je klasična varalica, pogodna za brže vode ili bržu prezentaciju, često potrebna za udaljenu ribu koja lovi u površinskom sloju. Spiner sa leptirom nazad daje mogućnost rada bilo kojom brzinom i na svim dubinama, pa ga svrstavam u grupu univerzalnih varalica, upotrebljivih u svim uslovima (poput tvistera) i u svim sezonama…

Ovo je vrlo gruba podela, dovoljna za početnu informaciju o upotrebnim razlikama među različitim tipovima, jer nisu isti spineri potrebni na klensko-pastrmskim i ravničarskim vodama.

Nesa---Potpis smanjen

Ostavite odgovor