Spineri 2

111

Spineri sa krilom iza tela postoje u dve osnovne varijante: sa krilom montiranim kao kod spinnerbaita, i kao in-line spinner. U prvom slučaju krilo je montirano samo na vrtilicu i ponaša se slično spinnerbaitu, sa veoma širokim, „slobodnim” kretanjem koje omogućava rotaciju u svakom režimu rada, uključujući i fazu propadanja na labavoj struni. Relativni hendikep te varalice je nemogućnost montiranja dve udice, ali to se velikim delom sređuje upotrebom veće udice od uobičajene, pa su „promašaji” i spadanja svedeni na minimum. Uz to, udica postavljena na „stomaku” daje najveći procenat dobrog kačenja. Varalica je, po pravilu, kompaktna i uglavnom se vodi u sporijem ili umerenom tempu pa ne predstavlja veći problem za grabljivice. Pošto ima više mogućnosti prezentacije, za više tipova voda, od stajaćih do tekućih, dubokih i plitkih, i za više vrsta grabljivica, spada u grupu univerzalnih varalica; nešto u rangu twistera ili Mepps Aglia leptira. Skoro da ne postoji riba koja ne može da se ulovi na ovaj tip varalica. U nekim situacijama je dovoljna pravolinijska vuča u određenoj zoni vode, nekada je potrebno raditi slično jig-u, a ponekad (naročito oko brana i stubova mostova) je dovoljno zadržavati u mestu i samo povremeno menjati dubinu… Mogućnosti su velike, odziv grabljivica takođe, a uspeh u ribolovu zavisi samo od vas i stepena aktivnosti ribe; varalica sigurno daje rezultate.

Druga grupa, verovatno nešto popularnija kod varaličara, je bolje naoružana (dve udice) i pravi nešto manji otpor pri brzoj vuči (kao kada se lovi bucov pri površini), a pogodna je za aktivan, agresivan lov, najčešće u tekućoj vodi. Problem sa tom vrstom spinera je što rade samo prilikom dosta brze vuče ili u veoma jakoj struji, a tehnikom jigovanja se krilo ne okreće u kontinuitetu kao kada je na vrtilici. U oba slučaja, zbog veoma jake vibracije koju proizvodi krilo, samo telo varalice se pokreće najsličnije radu finih voblera ili glavinjara, pa predstavlja veoma izazovan plen bilo kojoj grabljivici.

Gruba podela bi se svela na to da su in-line spineri pogodniji za tekuće vode i agresivan ribolov, a grupa sa krilom na vrtilici za stajaće i sporiju pretragu po dubini, od površine do dna… Naravno da sam oblik krila može da promeni namenu spinera (slično bilo kojoj varijanti „leptira”), pa se sa uskim krilom (ili onim koje je manje) spinerom sa krilom montiranim kao kod spinnerbait-a postiže velika brzina vuče uz zadržavanje svih već poznatih prednosti varalice. U svakom slučaju, moja iskustva sa ovim tipovima varalica su veoma pozitivna pa sam ih uvrstio u asortiman onoga što proizvodim i redovno koristim. Na spisku ulova su najviše bucovi i štuke, redovan bass, nešto smuđeva i bandara i nekoliko somova koji su došli kao uzgredni lov prilikom lova smuđa. U svakom slučaju, tamo gde uobičajeno lovite glavinjarom probajte ponekad i sa spinerom. Rezultati mogu vrlo prijatno da iznenade…

Nesa---Potpis smanjen