Spinnerbaits

spinnerbait1

Spinnerbait je tipična bassovska varalica, izuzetno lovna za štuku, a lovljeni su i drugi predatori(bandar, som, smuđ). Za uslove koji diktiraju jaču vibraciju i veći gabarit plena. Žica koja sve drži na okupu istovremeno predstavlja zaštitu od prekomernog kačenja i omogućava montažu dva (ponekad i više) krila. Postoje mnoge varijante, a sve se svodi na 3-4 težine i nekoliko kombinacija krila, koja prave razliku u prezentaciji.

tandem

Početna (univerzalna) kombinacija je široko (Colorado) krilo montirano kao kod klasičnog leptira i slobodno, na vrtilici, veće, izduženo (Willow). Ta kombinacija, poznata kao Tandem, omogućava i brzu i spor(ij)u prezentaciju, probijanje na samu površinu vode (i rad sličan bazbejtu), relativno brzo dostizanje potrebne (radne) dubine, a prema dubini vode i potencijalnoj veličini ciljne vrste se koriste različite veličine. Za većinu voda, uglavnom plićih, nastanjenih mahom sitnijim/srednje krupnim grabljivcima sasvim je dovoljan spinerbejt klase 1/4 ili 3/8 oz., koji su naoružani solidnim (3/0 i 4/0) jednokrakim udicama. Samo izuzetno je potrebno koristiti 1/2 i 5/8 oz., i to na vodama gde se očekuju velike ribe, ili je sama voda dublja od 3 metra, pa zahteva veću težinu.

counterstrike-horz

Druge dve opcije su double willow i double colorado, takođe u nekoliko veličina. Double willow daje najveći odbljesak u vodi i manji otpor prilikom rotiranja, pa je pogodan za brzu vuču, vođenje u dubljim slojevima ili u tekućoj vodi. I tu je dovoljna srednja veličina za većinu situacija (1/4 i 3/8oz.). Izuzetno, prilikom ribolova na rekama mogu da se koriste veći (od 1/2 do 1 oz.), gde nije loše promeniti zadnje (slobodno) krilo za manje, da bi se smanjila sila izdizanja, da bi spinerbejt mogao lakše da „drži” dno.

doublecolorado

Druga priča je double colorado (eventualno Indiana blade) koji služi za situacije kada je preduslov uspešnog ribolova što sporija prezentacija(npr. zimski ribolov). Pošto široka krila stvaraju maksimalni otpor prilikom rotiranja, a sila izdizanja je mnogo veća nego kod willow oblika, to omogućava neverovatno sporu i atraktivnu prezentaciju. I tu su zadovoljavajuće veličine 1/4 i 3/8 oz., izuzetno 1/2 oz.(za krupne ribe i duboku vodu).

Većini varaličara cela konstrukcija i jednokraka udica ne uliva poverenje, pa je to osnovni razlog slabog korišćenja ovih izvanrednih varalica. U situacijama kada riba napada i promašuje ili odmah spada, najčešće je najbolje smanjiti veličinu varalice.  Neaktivna riba instiktivno napada (ili tera), pa je jedini način da se ulovi taj da joj varalica bude lak i mali zalogaj. Osim toga, sitniji predatori najčešće napadaju veliko krilo spinerbejta, pa ne mogu da se ulove! Prostim dodavanjem trejler udice može da se reši deo problema, ali time i varalica više kači… To je pravi razlog postojanja manjih veličina spinerbejta! Iako su veličini otežanja prilagođene i udica i veličina krila, pa je skoro svejedno koja je veličina varalice (jer je sa porastom težine povećan i otpor većih krila) i veća varalica može da se vodi u plićoj vodi, jednostavno je lakše (a i efikasnije) loviti minimalnom potrebnom veličinom.

Još nešto o upotrebi različitih tipova krila. U situaciji smanjene vidljivosti (mutna voda, noć, veoma gusto rastinje) osnovne informacije dolaze preko bočne linije, a reagovanje je znatno sporije nego u idealnim uslovima, pa se nameće korišćenje double colorado krila (ili poznatih noćnih varijanti sa jednim veeelikim kolorado krilom).

monospiner2-horz

Za brzo pretraživanje terena ili rad konstantno pri dnu, idealni su double willow spinerbejti, dobro se vide, dovoljno se lako lociraju i za aktivnog grabljivca predstavljaju pravi izazov.

U svim ostalim situacijama kombinovana krila završavaju posao, a posebno obratite pažnju na manje i srednje veličine jer njih riba lako „pakuje”, a dobro zakačena jednokraka je veoma pouzdana prilikom vađenja ribe.

Dodatni problem nastaje kada se koristi sajla/kopča kod uobičajenih R-formi jer su te vrste spinerbejta predviđene za direktno vezivanje strune. U tom slučaju može da se stavi plastični bužir za plovak, da se namota tanka, licna, žica, ili stavi alkica odgovarajuće veličine. U priručnu pomoć spada i prosto namotana i vezana struna oko najužeg dela forme. Na fotografijama se vidi R-forma spojena licnom.

Način vođenja varalice je stvar lične procene i iskustva ribolovca i o tome se ne bih ovog puta izjašnjavao. Samo ime Spinnerjig dovoljno govori o čemu se radi.

Nesa---Potpis smanjen

 

Ostavite odgovor