Štap; duži ili kraći

Po nekim „svetskim” merilima, u kratke štapove može (grubo rečeno) da se svrsta sve do 8 stopa (okvirno 240cm), a sve ostalo su dugi, gde preovlađuje 9-11 stopa (270-330cm). Ova podela nam olakšava razumevanje problema i daje približnu sliku šta je kratko, a šta dugačko…

Kao jedna od najvažnijih osobina dobrog štapa je ta da vam omogući daleke i precizne zabačaje bilo kog tereta (varalice). Smatra se da je duži štap u tome superioran, i kratki štapovi (do 8 stopa) ne mogu ni približno da se „mere” sa dužinom približnom 10 stopa. Pošto je današnja tehnologija otišla još malo napred, i dugački štapovi su postali brži i lakši, ali su ipak dovoljno teški da prave problem prilikom dugotrajnih ribolova ili zbog korišćenja tehnika koje su i osmišljene za upotrebu kratkih i/ili extremno elastičnih motkica. Sa dužinom raste disbalans, veće su amplitude savijanja prilikom zabačaja, duži je period „smirivanja” blanka i smanjuje se osetljivost celog sistema. Kontra sa dugačkim štapom, zbog relativno duže poluge, je nešto bolja, naročito kada se lovi monofilima. Što se tiče preciznosti samog zabačaja (ako zanemarimo spretnost samog ribolovca) kraći štap je u izrazitoj prednosti i nezamenljiv je u svim situacijama kada treba „podbaciti” pod granje prekoputa i slično, čak i ako zanemarimo probleme sa granjem iznad i oko nas. Treba uzeti u obzir i to da je duži štap ujedno i duža poluga, koja veoma (bez obzira na neto težinu samog štapa) umara ruku koja ga drži duže vreme. Nemojte se povesti za tim da je neki dugačak štap veoma lagan u ruci dok mlatite njim na prazno, u radnji. U praksi to nije baš tako, osim ako nema veoma dugačak rukohvat, koji, opet, pravi druge probleme prilikom ribolova. Pored toga, duže vreme je potrebno da se kontrira kada se oseti riba, pa se spisak negativnih (ili neželjenih) pojava produžio toliko da se, sa izuzetkom dugačkih zabačaja, malo toga može nazvati preimućstvom.

Apsolutna dužina zabačaja retko kada igra presudnu ulogu u ribolovu, ali ne može se zanemariti činjenica da je u nekim situacijama upravo tih (možda) desetak metara presudno za kontakt sa ribom… Ipak, realizacija napada grabljivica na maksimalnim daljinama je dosta problematična, a tu veću ulogu ima korišćenje pletenica (istezanje do 2%, a monofili više od 20%) od toga kako (i čime) ćete kontrirati. Uglavnom, aktivna grabljivica ima jasan napad i najčešće dobro kačenje, pre svega zahvaljujući pletenici i pravovremenom kontriranju, bez obzira na dužinu štapa. Posebni uslovi koji važe na nekim vodama (velika jezera, more sa stenovitim priobaljem, ekstremno daleki plitki platoi ili odseci koji drže ribu…) diktiraju upotrebu dugačkih štapova, ali i ograničavaju tehnike koje su moguće…

Godinama sam koristio štapove od tri do čak 3,65m, ali danas nisam pristalica tolikih dužina, osim u zaista ekstremnim uslovima. Praksa je pokazala da, u zavisnosti od tehnika koje se koriste, optimum dužine štapa ide od 7 do 9 stopa, pri čemu duži štap više odgovara manje zahtevnim tehnikama kao što je jig/glavinjara ili (uglavnom) pravolinijski vučen vobler, a kratki daje prave rezultate prilikom tviča/jerka, ili sličnog rada stikom, pilkerom, kao i u ribolovu površincima. Uopšte, kratki štapovi su najbolji za tehnike koje traže puno pokretanja „iz zgloba”, a dugi za „statičniji” ribolov.Moji allround štapovi su između 2,35 i 2,60m, a za daljinu koristim 9 stopa (2,75m). Kada radim težim varalicama (pilkeri, zare ili jerkovi), koristim 2,10 i 2,35 jer mi omogućava dobru pokretljivost varalica bez većeg napora, a same varalice svojom težinom omogućavaju dovoljno dugačke zabačaje.

Ovo je, naravno, veoma lično viđenje problema koji se već decenijama pokazuje kao nerešiv ili veoma komplikovan. Ako pitate nekoga ko lovi jigovima ili glavinjarom sa keja ili čiste obale jezera/mora, saznaćete da su u igri samo dužine između 3 i 3,30m i da je sve ostalo bezveze. Ako vas savetuje neko ko radi samo vertikalu iz čamca, saznaćete da su kratki štapovi najbolji, i tako dalje. Razmislite dobro na kakvim terenima i kakvim tehnikama najčešće lovite, pa će vam se pokazati šta treba da se nabavi, a savete prijatelja samo uzmite kao jednu od varijanti koju treba razmotriti i (najverovatnije) odbaciti.

Pozdrav i puno sreće u odabiru pribora…