Spinnerbaits

Spinnerbait je tipična bassovska varalica, izuzetno lovna za štuku, a lovljeni su i drugi predatori(bandar, som, smuđ). Za uslove koji diktiraju jaču vibraciju i veći gabarit plena. Žica koja sve drži na okupu istovremeno predstavlja zaštitu od prekomernog kačenja i omogućava montažu dva (ponekad i više) krila. Postoje mnoge varijante, a sve se svodi na 3-4 težine i nekoliko kombinacija krila, koja prave razliku u prezentaciji. Početna (univerzalna) kombinacija je široko (Colorado) krilo montirano kao kod klasičnog leptira i slobodno, na vrtilici, veće, izduženo (Willow). Ta kombinacija, poznata kao Tandem, omogućava i brzu i spor(ij)u prezentaciju, probijanje na samu površinu vode (i rad sličan bazbejtu), relativno brzo dostizanje potrebne (radne) dubine, a prema dubini vode i potencijalnoj veličini ciljne vrste […]

Read more

RAPALA Shadow Rap

Shadow Rap Varalica

Novost za 2015 , još jedan savremeni vobler , vrlo primenljiv u našim uslovima ; za većinu grabljivica ; stajaća I tekuća voda ; plitko i srednje duboko … Prvo što mi je privuklo pažnju je velika sličnost sa Flat Rap-om . telo je skoro istog preseka kao FR 8 ; kljun ( pakta) je istog oblika i ima isti položaj u odnosu na telo , a alkica za kačenje voblera je pomerena više na dole ( pokazuje da se lakše pokreće na rad i više vijuga pri ravnomernom povlačenju ) . Odlična osobina za stajaće vode i/ili za one koji vole ravnomerno povlačenje . Balans je fiksan ( i to je nasleđe FR ) , staro rešenje , ali […]

Read more