Vodostaj, pozicioniranje ribe i prezentacija

U tekućoj vodi protok vode je odlučujući faktor za pozicioniranje SVIH ribljih vrsta. Bez razlike, po veoma visokom vodostaju (i maksimalnom protoku), SVE ribe se približavaju obali, a u ekstremnim uslovima ulaze u potopljeno žbunje, šumovitu plavnu zonu, livade i sl. mesta, i tu borave dok se uslovi na vodi ne srede. Po niskom vodostaju, vrste koje vole dublju, protočnu vodu, u glavnom se izvlače u najdublje delove po sredini vodotoka, oko raznih objekata na dnu (stenja, sprudova, potopljenih brodova), a one koje najčešće žive u stajaćim vodama (štuka, bandar) se najčešće drže dubljih priobalnih delova, obično po limanima koji mogu biti prirodni ili nastali izgradnjom napera, u potopljenom drveću i u zatravljenim delovima.

Neke vrste potpuno normalno nastavljaju da se hrane, a nekima je bujičava voda problem, pa kod njih skoro da izostaje aktivnost. Smuđ i som su predatori navikli na noćni lov, pa bez ikakvog problema nastavljaju aktivnosti, bez obzira na uslove. Prednost (što se varaličara tiče) je u tome što se lovi u priobalnoj zoni, u relativno malom segmentu vode, gde su se sklonili i lovac i plen, pa se zbog velike koncentracije ribe ostvaruju nadprosečni rezultati. Vrste koje se nešto drugačije ponašaju (npr. bucov), takođe mogu da se love, ali slabije i uglavnom na jako vibrirajuće varalice, zbog lakše detekcije u nepovoljnim uslovima. U tim situacijama glavinjara (metalna, silikonska, plastična) je verovatno najbolji izbor, mada i veliki broj voblera ispunjava sve uslove. U obzir dolaze i tvrdi silikonci grube akcije i velikog repa, Pony/horse head, spineri svih vrsta i chatterbait-tip varalica. Finije prezentacije ostavite za period kada voda počne da se bistri i opada.

U svakom slučaju, prilikom promene vodostaja menja se i mesto boravka svih riba, pa se menja i naš položaj, bilo sa obale ili iz čamca. Lov iz čamca podrazumeva približavanje obali, ponekad ulazak u plavnu zonu(!), ili lov u delu toka koji je skrajnut od glavnog udara bujice. Lov sa obale podrazumeva rad na netipičnim mestima, u potopljenom priobalnom, zelenom granju, na mestima na kojima smo pre neki dan stajali, na plitkim pozicijama na kojima, inače, ne bi lovili… Vrlo često, prilikom velikih nadolazaka vode, goli plićaci sa slabijim protokom, inače sterilna mesta, postaju skloništa za jata bele ribe, i mesto lova predatorima, u sred dana, po najjačem suncu! Mesta kao stvorena za lov voblerima i glavinjarama…

U uslovima male vode, mesta sa prirodnim neravninama u dnu, potopljenim objektima, zaglavljenim panjevima, najdublji krajevi napera, gde se formira jači protok, ivice sprudova u glavnom toku gde se formiraju strmi odseci-stepenice su mesta gde se najčešće nalazi riba, pa to podrazumeva izvlačenje čamcem na udaljene pozicije, najčešće prema sredini reke, plovnom putu (ako je reka plovna). Sa obale nizak vodostaj traži duge zabačaje i neizvesnu i nepreciznu pretragu. Svaki pokret štapa na tim daljinama rezultira velikim skokovima i često preskakanjem preko mesta gde se ribe nalaze. S druge strane veoma teški jigovi smanjuju mogućnost dobrog kačenja, što uz slabe kontre (na takvim daljinama) rezultira mnogim promašajima… Na stranu što se barem polovina napada i ne detektuje! U takvim uslovima su imperativna mesta rtovi, vrhovi napera, mesta u kojima je glavna struja (i glavna dubina) blizu obale i slično. Jedino povoljna mesta su, uz napere, sve vrste kamenih utvrda i mesta gde ima dosta oborenog, zaglavljenog drveća. Tamo gde riba može da boravi po nižem vodostaju, da voda ima protok i kiseonik, a da je dovoljno zaklonjeno za boravak. Prezentacija mora da bude pedantna pretraga u svim delovima „dobrih” mesta jer je tu riba najčešće u neutralnom modu i morate je pogoditi u glavu da bi napala. U aktivnom modu, riba sama izlazi na otvorenije (pliće) pozicije i lako je uloviti raznim tehnikama…

U svakom slučaju, obavezno vodite računa o tendenciji vodostaja, o stepenu pada/dolaska vode, jer to može da vam pomogne da ne potrošite pola ribolovnog dana praznim zabačajima na „ono mesto” koje je prošla dva puta dalo ulov, po bitno drugačijim uslovima… Vođenje ribolovnog dnevnika, na duže staze, višestruko diže efikasnost u ribolovu…

Nesa---Potpis smanjen

Ostavite odgovor